Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Véradás

Az újapostoli hit tanításának szemszögéből nincsenek fenntartások a véradással vagy vérkészítmények adományozásával szemben. A transzfúzió nincs hatással a lélekre. A transzfúzió során a véradó nem adja át saját szellemi-lelki tulajdonságait a vért kapó személynek.

 

Viszonyulás más egyházakhoz és vallásokhoz

Az Új Apostoli Egyház és tagjai tiszteletben tartják más emberek vallásgyakorlatát, és nem nyilatkoznak becsmérlően a más hitet vallókról, más vallásokról és vallásfelekezetekről. A kölcsönös tiszteletadás bázisára építve, törekszenek a jó, békés kapcsolatra. Az egyház elutasítja a vallási fanatizmus minden formáját.

A más keresztény egyházakkal folytatott párbeszédekben – függetlenül az eltérő tanításoktól – nagy hangsúlyt kapnak a keresztény hit azonosságai.

 

Vízió és misszió

A vízió: Egy egyház, ahol az emberek jól érzik magukat; a Szentlélektől és Isten szeretetétől eltöltve Jézus Krisztus evangéliuma szerint élnek, és így felkészülnek az Úr visszajövetelére és az örök életre.

A misszió: Minden emberhez eljutni, tanítani nekik Jézus Krisztus evangéliumát, megkeresztelni őket vízzel és a Szentlélekkel. Lelki gondozást nyújtani és szívélyes közösséget ápolni, melyben mindenki megéli Isten szeretetét és az örömöt, hogy az Urat és másokat szolgáljon.