Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Az Új Apostoli Egyház történelme

Az Új Apostoli Egyház gyökerei a 19. századi Angliába nyúlnak vissza.

 

 

A francia forradalom és Európa iparosodásának hatására az 1820-as években úgynevezett ébresztő-mozgalmak indultak. Sokhelyütt lelkes hívők gyűltek egybe, hogy a bibliai alapokra építve és imádságban újra átgondolják a keresztény hit lényegét. Gondolkodásuk középpontjában Jézus Krisztus mielőbbi újrajövetele állt, ill. a visszatérés az őskeresztény hitelvekhez. E mozgalmakból az 1830-as években megalakultak az első gyülekezetek. Próféciák által, a bibliai példa szerint 1835-ig tizenkét apostol kapott elhívást.

Ezeknek az apostoloknak a feladata volt, hogy az újonnan alakuló Katolikus-Apostoli Egyházat vezessék, egészen Krisztus közeli visszajöveteléig. Angliából kiindulva a következő időszakban egyre több katolikus-apostoli gyülekezet alakult.

Amikor 1855-ben az apostolok közül hárman meghaltak, viszálykodás támadt a kérdésben, hogy el kell-e hívni új apostolokat, vagy elégedjenek meg az események menetével. Németországban az egyre több kérdésben felmerülő véleménykülönbségek 1863-ban az „Általános Keresztény Apostoli Misszió” megalakulásához vezettek, amiből végül megszületett az „Új Apostoli Gyülekezet”. 1932-től használatos az „Új Apostoli Egyház” elnevezés.

Az apostolok tanítói szerepe a kezdetektől fogva fennmaradt. 1897-ben Friedrich Krebs apostol személyében létrejött a főapostoli tisztség, melyet Krebs 1905-ben bekövetkezett haláláig betöltött. Azóta teológiai kérdésekben a főapostol az iránymutató, és ő az egyház egységének kezese.

Friedrich Krebs főapostolt napjainkig nyolc főapostol követte: Hermann Niehaus, Johann Gottfried Bischoff, Walter Schmidt, Ernst Streckeisen, Hans Urwyler, Richard Fehr, Wilhelm Leber és Jean-Luc Schneider.

Richard Fehr főapostol - szül. 1939 – minden földrészre kiterjesztette az Új Apostoli Egyház missziós tevékenységét. Hivatali ideje alatt az egyház tagjainak száma közel 11 millióra növekedett. Igen fontosnak tartotta a jó kapcsolat fenntartását más keresztény egyházakkal.

Fehr főapostol 2000-ben: "Komolyan foglalkozom vele [ökumené], és nemrégiben külön projektcsoportot alapítottam, melynek feladata javaslatokat kidolgozni a számomra arra vonatkozóan, hogy kövessük az ökumenét a jövőben, vagy sem? Én magam az egyház megnyitása felé hajlok.”

Az egyház óvatos igazodása a megváltozott keretfeltételekhez abban is kifejezésre jutott, hogy a főapostol hivatali ideje alatt - sok más újítás mellett - a Luther fordította Bibliát leváltotta annak 1984-es, átdolgozott verziója. 2005 húsvéti ünnepén pedig a majdnem 75 éves énekeskönyv helyébe egy korszerűbb kiadvány lépett.

Wilhelm Leber főapostol - szül. 1947 – folytatja az új irányba mutató törekvéseket egy modern, nyitott egyház létrehozásáért, melynek helye van a keresztény spektrumban.

"Kívánom, hogy feszültségmentes kapcsolatot ápoljunk egymással.  Érjünk el egy valóban szép együttélést, függetlenül az egyéni elképzelésektől és vallási meggyőződéstől, tartsuk tiszteletben egymást, keressük és ápoljuk mindazt, ami közös, és erre az alapra építve közösen munkálkodjunk azon, hogy a kereszténység megerősödjön egy olyan világban, ahol a keresztény értékek egyre inkább háttérbe szorulnak.”

Leber főapostol hivatali idejét jelöli az Új Apostoli Egyház Katekizmusa, mely 2012 decemberében németül, azt követően több más nyelven került kiadásra. Ez a hosszú évekig tartó, intenzív munkával elkészült mű széleskörűen bemutatja az újapostoli tanítást, és 13 fejezetben foglal állást különböző témakörökben.

Hogyan alakul a további fejlődés? Minden kihívás ellenére, ami a különféle kultúrájú és szokásrendű országokban az Új Apostoli Egyház növekedését hátráltathatja, a háromszemélyű Istenbe, az Úr Jézus Krisztus visszajövetelébe és az apostoli tisztség működésébe vetett hit marad az újapostoli hit tanításának középpontja.