Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Mesterséges megtermékenyítés

Az egyház nem támaszt alapvető kifogásokat a mesterséges megtermékenyítés végrehajtása ellen, amennyiben biztosított, hogy ennek során megtermékenyített petesejtek nincsenek elpusztításra ítélve.

Mesterséges megtermékenyítésre kizárólag házastársak esetében kerüljön sor, az ő petesejtjükkel és ondósejtjükkel.

 

Mi Atyánk

Az istentiszteleten a Máté evangéliumában leírt megfogalmazás alapján imádkozzuk a „Mi Atyánk”-ot:

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.“

 

Megpecsételés | Szent megpecsételés

A szent megpecsételés az a szentség, mely során egy apostol kézrátétele és imádkozása által a hívő ember megkapja a Szentlélek ajándékát. Isten gyermeke lesz, és elhívott az első zsengeségre.

A szent vízkeresztség és a szent megpecsételés két különböző szentség. Szoros összefüggésben állnak egymással: A két szentség elfogadásával bekövetkezik a víz és Szentlélek általi újjászületés. A szent vízkeresztség mindig megelőzi a szent megpecsételést.