Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus valódi ember és igaz Isten: két lénye van, egy emberi és egy isteni lénye.

Megváltás csak Jézus Krisztus által lehetséges. Csak benne nyerheti el az ember az üdvösséget. „És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (Az apostolok cselekedetei 4,12).

 

Jézus Krisztus újrajövetele

Jézus Krisztus újra eljön – ez az evangélium egyik legfőbb kijelentése. Mennybemenetele óta hirdetik az apostolok az Úr visszajövetelét. Az újapostoli keresztények hitének célja, hogy méltóvá váljanak és újrajövetelekor magához vegye őket az Úr.

Mivel egyetlen ember előtt sem ismert Krisztus visszajövetelének időpontja, a hívő ember feladata, hogy minden nap készen álljon erre az eseményre. Isten Fia így foglalja össze: „Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok” (Máté evangéliuma 24,42). Jézus példázatokban is megerősítette, hogy őt várva minden órában ébernek kell lenni a hitben.