Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Örökölt bűn | Eredeti bűn

Az „örökölt bűn” (eredeti bűn) kifejezés a bűnbeeséssel kialakult állapotot jelenti, mely elválasztja egymástól az Istent és az embert. A bűnbeesés óta minden embert bűn terhel (v.ö. Mózes első könyve 3,20; A zsoltárok könyve 51,7 és Pál levele a rómaiakhoz 5,12.18.19). Tehát minden ember bűnös, még mielőtt cselekedni vagy gondolkodni tudna.

 

Őssejtkutatás

Az Új Apostoli Egyház támogatja és üdvözli a természettudomány terén folytatott kutatásokat, az isteni elrendelésnek megfelelően: töltsétek be és hódítsátok meg a földet. E felszólítás kereteit azonban megszabja a 10 parancsolat és Jézus evangéliuma. Hozzá tartozik az emberi élet korlátlan tiszteletben tartása, annak minden sokrétűségével együtt.

A biotechnika gyors fejlődése mellett azonban mindössze egyes területekre vonatkozó álláspontok adhatók.

  • Emberi magzat tudományos célra történő létrehozását vagy felhasználását elutasítjuk.
  • Genetikailag azonos utód (reproduktív klón) létrehozását elutasítjuk. Szintén elutasítjuk genetikailag azonos szövetek (terápiás illetve kísérleti klónok) gyógyászati célra történő kifejlesztését, amennyiben ehhez embriók kerülnek felhasználásra.
  • A szomatikus génterápiát alapjaiban akceptáljuk. Ennek terén mindenekelőtt az egészségügyi kockázatnak van kiemelkedő jelentősége. A csírasejt genetikai állományába történő beavatkozás, ami a jövendő generációra nézve is beláthatatlan következményekkel jár, etikailag nem elfogadható.