Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Adatkezelési nyilatkozat / Felhasználói feltételek

Adatkezelési nyilatkozat
 

Adatkezelési nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A Svájci Új Apostoli Egyház («NAK Schweiz») örömmel fogadja érdeklődését és ennek a weboldalnak a felkeresését. Az alábbi adatkezelési nyilatkozattal tájékoztatjuk, hogy weboldalunk látogatása során megadott személyes adatai rögzítésre kerülnek. Weboldalunk megnyitásakor Ön elfogadja és tudomásul veszi az adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk továbbfejlesztése valamint új technológiák programozása vagy megváltozott törvényi szabályozások következtében szükségessé válhat az adatkezelési nyilatkozat aktualizálása.


2. A «személyes adatok» definíciója

«Személyes adat“ mindazon információk teljessége, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett személy”) vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki direkt vagy indirekt módon besorolható megadott ismertetőjelei, mint név, azonosítószám, lakcím, online elérhetőség vagy egyéb, különleges ismertetőjelei alapján, melyek felvilágosítást nyújtanak az adott természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai , anyagi, kulturális vagy szociális körülményeiről.

Weboldalunk látogatójaként személyes adat minden, ami személyesen Önre vonatkoztatható, mint pl. név, lakcím, e-mail cím.


3. Személyes adatok és azok feldolgozásának célja

A weboldal megnyitásakor az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre logfilesban: IP-cím, dátum, idő,  böngészőkereső és általános tájékoztató a resp. Web-Browser operációs rendszerről. Ezek a felhasználói adatok a statisztikai és névtelen kiértékelések alapját képezik, melyek kizárólag a weboldal hatékony üzemeltetésére és annak optimalizálására használhatók fel. Az adatok törlésre kerülnek, amikor e célok elérése érdekében már nem szükségesek.

Amikor Ön felveszi a kapcsolatot velünk (NAK Schweiz) pl. e-mailben vagy jelentkezési lapon vagy patronálás céljából, az Ön által megadott személyes adatokat (pl. név, keresztnév és e-mail cím) megkeresése céljának teljesítése érdekében elmentjük. További adatfeldolgozásra kerül sor esetleges adományozás, szponzorálás esetében.  Az esetlegesen fizetéssel járó szolgáltatások igénybevételének és kiegyenlítésének esetében – amennyiben technikailag biztosított és feltételezhető –erre lehetőség van személyes adatok megadása nélkül, névtelen adatokkal vagy fedőnév (pl. anonim adományozók) alatt.

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk ill. tartjuk elmentve, amíg szükségesek weboldalunk használatához és fenntartásához, mindenkor figyelembe véve a törvényben szabályozott határidő betartását. További adatfeldolgozásra, személyre szóló kiértékelésre vagy az adatok továbbítására nem kerül sor, kivéve technikabiztonsági vagy büntetőjogi esetekben.


4. Adatbiztonság

NAK Schweiz a felelősségére bízott személyes adatok védelmére a titoktartás, sértetlenség és rendelkezésre állás érdekében biztosítja az ehhez nélkülözhetetlen szervezeti és technikai hátteret. Kérjük azonban, ne feledkezzen meg arról, hogy a titoktartást és sértetlenséget nem garantálják a bejelentkezési lapon vagy kódolatlan e-mailben megadott információk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos információk küldés közben eljuthatnak harmadik személyhez, aki olvashatja és megváltoztathatja azokat. A weboldal minden egyes felhasználójának a felelőssége, hogy számítógépét és készülékeit megfelelőképpen védje.


5. Cookie-k

Ez a weboldal nem alkalmaz cookie-kat! Bővebb információt nyújt a Nemzetközi Új Apostoli Egyház oldal.


6. Más weboldalak linkjei

Ez a weboldal más weboldalak vagy szociális médiaszolgálatok linkjeit (hivatkozásait és közleményeit) közvetíti. NAK Schweiz semmiféle befolyást nem gyakorolhat ezek tartalmára, arculatára, valódiságára, aktualitására, megbízhatóságára vagy jogszerűségére, sem felhasználói szabályzatára vagy adatvédelmére. Felelősséget nem vállalunk.


7. Az Ön jogai

Személyes adataira vonatkozóan Ön az alábbi jogokkal rendelkezik NAK Schweiz weboldalán:

  • tájékoztatás joga,
  • helyesbítés vagy törlés joga,
  • a feldolgozás korlátozásának joga,
  • a feldolgozás megtiltásának joga,
  • adatközlés joga.

Ezen kívül Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozása miatt sérelmi kérelmet nyújtson be a NAK-Schweiz ellen az adatfeldolgozásért és adatvédelemért felelős, ezért illetékes hatóságnál.


8. Kontakt

Vannak kérdései a fent megfogalmazott adatkezelési nyilatkozathoz, vagy szeretne pontos felvilágosítást kapni adatainak védelméről? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Adatvédelmi tisztviselő

e-mail: privacy@scna.ro

Felhasználói feltételek
 

Felhasználói feltételek

1. Az online kínálat tartalma

NAK Schweiz semmiféle garanciát nem vállal az itt közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért.

A NAK Schweiz ellen nem nyújtható be felelősségre vonási kérelem olyan károkért, melyek anyagi vagy eszmei jellegűek, a  felhasznált vagy nem felhasznált, ill. helytelenül felhasznált információk alkalmazásából keletkeztek. Érvényes és teljességében kizárt ez abban az esetben, ha NAK Schweiz ellen nem bizonyítható a szándékos vagy gondatlan károkozás vétsége.

Minden kínálat kötelezettség nélküli és kötetlen. NAK Schweiz határozottan fenntartja azt a jogát, hogy az oldalak egy részét vagy a teljes tartalmat előzetesen közzétett tájékoztatás nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, ill. a közlemény kiadását ideiglenesen vagy végérvényesen megszüntesse.


2. Hivatkozások és linkek

Idegen weboldalakra irányuló linkekre való direkt vagy indirekt hivatkozásokért („hyperlinkek”), melyek a NAK Schweiz  felelősségének területén kívül esnek, kizárólag abban az esetben vállalunk kötelezettséget, ha annak tartalmáról NAK Schweiz tudomással bír, és technikai eszközök lehetővé teszik számára, hogy megakadályozza a törvényellenes tartalmak megjelenítését.

NAK Schweiz ezennel egyértelműen kijelenti, hogy a linkelhető oldalakon a mostani időpontig nem találhatóak illegális tartalmú közlemények. Az aktuális és jövőbeli formázásra, tartalmukra és a linkelt/hozzácsatolt tartalmak szerzőire NAK Schweiznak nincs ráhatása.  Ezért határozottan elhatárolódik minden linkelt/csatolt file tartalmától, melyek a link (hivatkozás) megjelenítését követően megváltoztatásra kerültek. Ez a határozat vonatkozik a NAK Schweiz által közzétett valamennyi internetes kínálatra, linkekre és hivatkozásokra, valamint ismeretlen bejegyzésekre vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkjegyzékben, e-mail címlistában és az adatbankok más egyéb formájában, melyek tartalma megváltoztatható külső, írásbeli hozzáféréssel. Az illegális, téves vagy nem teljes tartalmakért, valamint az általuk kínált információk használatából vagy nem használatából keletkezett károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, nem pedig az, aki linkeken keresztül csupán a mindenkori közzétételre utal.


3. Szerzői jog és márkajelzés

NAK Schweiz arra törekszik, hogy minden publikációban tiszteletben tartsa a felhasznált képek, grafikák, hangfelvételek, videók és írásos szövegek szerzői jogát, illetve saját maga által készített képeket, grafikákat, hangfelvételeket, videókat és írásos szövegeket tesz közzé, vagy  licencmentes képeket, grafikákat, hangfelvételeket, videókat és írásos szövegeket használ.

Az internetes kínálatban megnevezett és harmadik személy által védett valamennyi márka- vagy árujelzésre a márkajelzés használatának jogára és a tulajdonjogra vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi előírások a mérvadók. Kizárólag egy márka megnevezéséből azonban még nem vonatkoztatható le az a következtetés, hogy ezzel nem teljesül egy harmadik személy márkavédelmének joga!

A Copyright, mely a NAK Schweiz által megjelentetett, saját maga által összeállított tartalmakra vonatkozik, kizárólag NAK Schweizhoz, mint az oldalak kiadójához kapcsolódik. NAK Schweiz vagy mindenkori jogutódjának egyértelmű engedélyezése nélkül ezen grafikák, hanganyagok, videofelvételek és írásos szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikai eszközökön vagy nyomtatott formában megjelenő publikációkban nem megengedett.