Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Klónok I Őssejtkutatás

Az Új Apostoli Egyház támogatja és üdvözli a természettudomány terén folytatott kutatásokat, az isteni elrendelésnek megfelelően: töltsétek be és hódítsátok meg a földet. E felszólítás kereteit azonban megszabja a 10 parancsolat és Jézus evangéliuma. Hozzá tartozik az emberi élet korlátlan tiszteletben tartása, annak minden sokrétűségével együtt.

A biotechnika gyors fejlődése mellett azonban mindössze egyes területekre vonatkozó álláspontok adhatók.

  • Emberi magzat tudományos célra történő létrehozását vagy felhasználását elutasítjuk.
  • Genetikailag azonos utód (reproduktív klón) létrehozását elutasítjuk. Szintén elutasítjuk genetikailag azonos szövetek (terápiás illetve kísérleti klónok) gyógyászati célra történő kifejlesztését, amennyiben ehhez embriók kerülnek felhasználásra.
  • A szomatikus génterápiát alapjaiban akceptáljuk. Ennek terén mindenekelőtt az egészségügyi kockázatnak van kiemelkedő jelentősége. A csírasejt genetikai állományába történő beavatkozás, ami a jövendő generációra nézve is beláthatatlan következményekkel jár, etikailag nem elfogadható.

 

Konfirmáció

A konfirmáció (latinul confirmatio”: „megerősítés, igazolás”) egy áldáscselekmény, melynek során a fiatal keresztények magukra  veszik a felelősséget, amit a szent vízkeresztségnél és a szent megpecsételésnél helyettük a nevelésükre jogosult felnőttek vállaltak. A konfirmánsok hűséget fogadnak Istennek, és nyíltan, a gyülekezet előtt vallást tesznek az újapostoli hitről. A konfirmációtól kezdve, „nagykorú” keresztényekként most már ők felelősek hitéletükért Isten előtt.

 

Kereszt

Krisztus keresztje annak a jele, hogy Isten megbékél a bűnös emberekkel. Az ókorban a kereszthalál a vereség kifejezésre juttatása volt: a társadalom által megvetett és kitaszított személy szégyenletes halála, Jézus esetében azonban a látszólagos vereség maga a győzelem: A kereszten meghozott halálával a megváltás egy semmihez sem fogható művét hozta létre.

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje“ (Pál első levele a korinthusiakhoz 1,18).

 

Kapcsolat az állammal

Az Új Apostoli Egyház nagy hangsúlyt fektet a kormányzatokkal és hivatalos intézményekkel szembeni nyitott és konstruktív kapcsolatokra. Pártpolitikailag semleges. Cselekedeteiben alkalmazkodik az adott ország törvényeihez, figyelembe véve Pál levele a rómaiakhoz 13,1 igéjét: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.” Feltételezi, hogy a világi hatalmak is betartják az isteni parancsolatokat.

Az egyház teljesíti az adott ország törvényeiből és rendeleteiből fakadó kötelességeit. Azt is elvárja, hogy intézményrendszerét és működését tiszteletben tartsák és elfogadják.

 

Keresztelés elismerése

A más keresztény egyházfelekezetekben véghezvitt keresztelést az Új Apostoli Egyház érvényesnek tartja és elismeri, amennyiben „de rite”, vagyis a háromszemélyű Isten nevében és vízzel történt.

 

Keresztelés | Szent vízkeresztség

A szent vízkeresztséggel alapvetően megváltozik a kapcsolat ember és Isten között. Mivel eltöröltetik az örökölt bűn, a megkeresztelt személy kilép az Istentől való távollétből: Isten közelébe kerül. Keresztény lesz. Hite és a Krisztusról tett tanúbizonysága által a megkeresztelt most már Krisztus egyházához tartozik.

A szent vízkeresztség adományozása Krisztus egyházának minden területén lehetséges és működőképes. A szent vízkeresztség az első lépés a teljes megváltáshoz vezető úton. A keresztség mindenhol érvényes, ahol Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, vízzel keresztelnek. Így tehát a vízkeresztség szentsége a teljes egyházban jelen van. Ennek alapja Isten általános üdvözítő akarata.