Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Terhességmegszakítás

Az Új Apostoli Egyház közbenjár az életért. Már maga a megtermékenyített petesejt egy önálló élet, melynek joga van védelemre. Az Új Apostoli Egyház elutasítja a terhességmegszakítást, mert az ötödik parancsolat megszegését jelenti. A hozzá kapcsolódó, Isten elleni vétek azonban élethelyzetektől függően nagyon eltérő lehet. Még ha vannak is emberileg érthető és elfogadható okai egy terhesség megszakításának, a nagy horderejű döntés meghozásakor kapjon kiemelt hangsúlyt az egyház álláspontja.

Anyák illetve párok, akik mérlegelték az egészségügyi, személyes és teológiai álláspontokat, biztosak lehetnek abban, hogy egyéni felelősségvállalással járó döntésüket a terhességmegszakítás mellett vagy ellen az egyház tiszteletben tartja, és őket a jövőben is előítéletek nélkül gondozza.

 

Titoktartás

Minden tisztségviselőt titoktartás kötelez. Magában foglal minden információt és eljárásmódot, amit egyházi vagy lelkigondozói tevékenységének gyakorlása során reá bíztak. A titoktartás időben nem korlátozott, az aktív tisztségviselői időszakot követően is kötelezően betartandó.

 

Transzplantáció

A transzplantációval a beteg szöveteket vagy szerveket egy donor egészséges szöveteinek vagy szerveinek beültetésével helyettesítik. Az újapostoli hit tanítása nem tiltja elhunyt vagy élő donorok szöveteinek vagy szerveinek transzplantációját. A transzplantáció nincs kihatással a lélekre. A transzplantáció során a donor nem adja át saját szellemi-lelki tulajdonságait a szervet kapó személynek.